Når Eyde-klyngen nå engasjerer seg for alvor i CO2-fangst, er dette sentrale personer. F.v. Ragnar Tronstad, semipensjonert forskningsdirektør i Elkem, Eyde Innovation Centres direktør Lars Petter Maltby, Jørild Svalestuen fra Gasnova og Anette Mathisen fra Sintef Industri. Bildet er tatt på Elkems pilotstasjon på Fiskaa. Når Eyde-klyngen nå engasjerer seg for alvor i CO2-fangst, er dette sentrale personer. F.v. Ragnar Tronstad, semipensjonert forskningsdirektør i Elkem, Eyde Innovation Centres direktør Lars Petter Maltby, Jørild Svalestuen fra Gasnova og Anette Mathisen fra Sintef Industri. Bildet er tatt på Elkems pilotstasjon på Fiskaa. Foto: Rune Øidne Reinertsen

Nå må prosessindustrien fange CO2