Har gjort årets hittil største oljefunn: ConocoPhillips fant olje på Slagugle