Bildet er fra sommeren 2019, da Hege Julianne Nevestad flyttet hjem til Kristiansand for å bli direktør for Radisson Blu Caledonien Hotel. Restart-år og koronaår har gjort jobben ekstra utfordrende, men nå er hun betinget optimist. Bildet er fra sommeren 2019, da Hege Julianne Nevestad flyttet hjem til Kristiansand for å bli direktør for Radisson Blu Caledonien Hotel. Restart-år og koronaår har gjort jobben ekstra utfordrende, men nå er hun betinget optimist. Foto: Heida Gudmundsdottir

Sure Caledonien-tall, som ventet