Glitre-fusjonen: Mens vi venter på bytte­forholdet