Les også:

  • Oslo-biskop vil ha med flere bedrifter

— Bedriftsprest Eirik Mills var en åpen samtalepartner og ga gode råd da en nær venn døde i en motorsykkelulykke, der jeg var en av de første som kom til ulykkesstedet. Og neste sommer skal han vie meg og kvinnen i mitt liv.

Informasjonssjef Bjørn Erik Sættem i Storebrand er ingen flittig kirkegjenger. Men det å ha en prest innen rekkevidde på jobben, ser han svært så positivt på.

Trengte hjelp

— Dødsulykken skjedde da min venn og jeg var på motorsykkeltreff på Rudskogen og skulle kjøre hjem i skumringen. Han kolliderte med en elg og ble drept momentant. Jeg trengte hjelp til å bearbeide hendelsen, søkte råd hos vår HMS-direktør Trygve Røer og ble anbefalt å kontakte presten vår. Vi møttes to ganger, på hans kontor, og det var til stor hjelp, understreker Sættem.

Takknemlig

Han er ikke den eneste som er glad for ordningen, påpeker Røer, og trekker frem et eksempel fra en medarbeider som hadde opplevd en alvorlig personlig krise: - Jeg er Storebrand meget takknemlig for at ordningen med bedriftsprest finnes, skriver medarbeideren i en e-post.

Tradisjonen med egen bedriftsprest i Storebrand, som stiller på juleavslutning og andre høytideligheter, skriver seg helt fra 30-tallet. Men dagens ordning, der presten i praksis er tilgjengelig for de ansatte til enhver tid, ble etablert i 2004, (se faktaramme). Og senest ved nyttår ble avtalen fornyet og undertegnet av konsernsjef Idar Kreutzer og Oslo-biskop Ole Christian Kvarme.

— Det handler mye om å ha god tid når ansatte trenger en samtalepartner. Hos meg er det ikke kroken på døren etter en halv time, sier bedriftsprest Erik Mills, som skiller seg fra de mannlige Storebrand-ansatte ved ikke å stille i lyseblå skjorte. Men noen prestesnipp bærer han ikke:

Mest privatliv

— Vi møtes gjerne på kafé eller på mitt kontor. Det er nok en overvekt av saker knyttet til privatlivet, ikke minst ved sykdom og samlivsproblemer, som tas opp. Men forhold ved jobben er også ofte et tema; fra frykt for egen arbeidsplass i usikre tider til at man føler seg forbigått eller sliter med å få innpass i fellesskapet. Uansett tema er alt som sies mellom prest og medarbeider underlagt streng taushetsplikt, påpeker Mills:

- Min viktigste oppgave er å være en god lytter. Ved gjentatte samtaler kan jeg nok stille spørsmål og gi råd. Men mitt virke stopper i rommet der samtalen skjer. Ønsker noen å ta opp en sak med sine overordnede, eller andre instanser, så må de gjøre det selv.

Prest og psykolog

Både Mills og Røer er opptatt av å skille mellom prest og psykolog:

— Presten er et supplement til bedriftshelsetjenesten, påpeker Røer og fortsetter:

— Vi har også psykologhjelp, men det er ikke alltid at man ønsker å forholde seg til en hvit frakk. Da er det godt å ha en person man kan møte på mange forskjellige områder, uten at det hefter noe medisinsk ved det.

- Kommer det reaksjoner på at en utøver av en bestemt religion med dette får innpass i organisasjonen?

— Ingen har reagert negativt. Men vi er også åpne for andre religioner og livssyn, og har vært i moské og samtalt med en imam. Det stiller både vår egen prest og biskop Kvarme seg positive til, sier Røer.

Og Mills føyer til: - Til daglig er det ikke min oppgave å forfekte kristne dogmer i Storebrand. Både i forhold til den enkelte ansatte, og i de etikkdiskusjonene jeg er engasjert i her, legger jeg til grunn de humanistiske verdiene som Kirken også står for. Og det ser ingen ut til å ha problemer med.

Viktig beredskap

— Har terroraksjonen, som jo får folk til å strømme til kirkene, også økt etterspørselen etter bedriftspresten?

— Vi har bare registrert ett konkret tilfelle som direkte følge av den tragedien. Med mer sentral beliggenhet i byen ville situasjonen sikkert vært annerledes. Og terroraksjonen viser jo hvor viktig det er å ha en beredskap, også på dette feltet.

- Er presteordningen også del av arbeidet med å senke sykefraværet og få mer effektive medarbeidere?

— Vi jobber på mange fronter med et lavterskeltilbud, der våre medarbeidere skal få den hjelpen de trenger, blant annet ved en egen helseklinikk. Samtidig står de, innen visse rammer, fritt til å benytte ulike velferdsordninger. Presteordningen er en del av dette. Det handler om å vise folk tillit. Og det får selskapet noe igjen for, i form av friskere medarbeidere som tar ansvar på mange fronter. Og med et sykefravær som nå er nede i 4,4 prosent, er vi også blant de beste, både i vår bransje og i næringslivet generelt, sier Trygve Røer.

Få var utvalgt

Storebrand er den eneste av et større utvalg bedrifter i hovedstaden som holder fast ved egen bedriftsprest.

En rekke virksomheter ble i 2004 invitert til å delta i ordningen av Oslo bispedømme; blant dem Telenor, Hydro, SAS, Manpower og Wilh. Wilhelmsen. Men alle sa nei, de følte ikke at det var behov for Kirkens tjenester.

De eneste som valgte å gå videre, i tillegg til Storebrand, var DnB NOR og Deloitte.

Men de to sa også takk for følget da prosjektperiodene gikk ut i 2007. ## Droppet ordningen

I en evalueringsrapport fremgår det at DnB Nor hadde positive erfaringer. Allikevel valgte de å droppe ordningen fordi enkelte ansatte hadde reagert negativt på å få en prest i huset.

I evalueringsrapporten, som er fra 2007, drøftes også mulighetene for å satse på mer aktiv markedsføring overfor bedriftene. Men med biskop Gunnar Stålsett ute av bispestolen ser rapportskriver Otto Hauglin små muligheter til å finne noen andre som kan gjøre tilsvarende jobb som "for å få foten innenfor" hos de store bedriftene.