Les også:

  • Mistet oppdrag etter for mye overtid

  • Sykemeldte kan sies opp

  • 119 søkere til én lagerjobb

Frafallet på enkelte studieprogram for sivilingeniørstudenter ved NTNU er så stort som mellom 30 og 40 prosent, skriver , NTNUs egen studentavis.

Det er bekymringsfullt mener ansatte og studenter ved universitetet.

— Ikke gode nok kunnskaper

Kjell Malvig, tidligere viserektor for sivilingeniørutdanningen ved NTNU, mener de gjennomgripende reformene i den norske skolen i 1994 og 1997 ødela for realfagene.

— Departementet har stått for en samfunnsutvikling som har ødelagt studentenes evne til å studere ingeniørfag. Allmennkunnskapene er ikke gode nok, sier Malvig til Universitetsavisa.

Lærernes status

Den tidligere prorektoren for sivilingeniørutdanningen sier de kunne se klare negative utslag etter Reform 94. - Da så vi på karakterene i Matematikk 1 at noe var galt, og situasjonen ble enda verre etter Reform 97. Vi måtte innføre oppfriskningskurs og repetere pensum i matte og fysikk som studentene trodde de var ferdig med på videregående. For de svakeste studentene var ikke dette noe som økte motivasjonen, sier Malvig.

For å bedre kunnskapsnivået til studentene, tror Malvig høyere krav til lærerutdanningene med bedre betalte lærere kan være en vei å gå. Dette kan høyne statusen til lærerne i grunnskole og videregående skole.