Mens alle håpet på en nedgang, viser tallene at arbeidsledigheten i USA faktisk økte fra 9 til 9,1 prosent i mai.

Tallene er hentet fra arbeidsmarkedsrapporten som ble sluppet fredag klokken 14.30 norsk tid.

Les også:

  • Obama vil fri USA fra oljeimport

  • Obama viser vilje til skattekompromiss

  • Møter sparekniven

Rapporten viser antall ledige utenfor jordbruket og er slik sett en sterk indikator på farten i USAs økonomi.

Totalt ble det skapt 54.000 nye arbeidsplasser i mai, noe som er tre ganger færre enn hva man forventet.

Som et resultat av nyheten falt hovedindeksen på Oslo Børs med 1,66 prosent til 430,2 poeng.