Ville, norske bær skal bli ny industri

Apparaturet t.h. for Gunnar Sagstuen og Pernille Vea er til koking og rommer 300 liter - det være seg blåbær, tyttebær, krekling, rips eller epler. Det utgjør et sentralt element i overgangen fra håndverk til industri i det unge ekteparets satsing på foredling av indre Agders naturgitte ressurser. Foto: Jacob Buchard