• Åge Lindgren går for tiden på arbeidsavklaringspenger. Om han gikk på uføretrygd, sosialhjelp, arbeidsledighetstrygd eller var i full jobb, ville han fått omtrent samme minstebeløp utbetalt uansett. Slik vil det forbli resten av livet hans. FOTO: Dan P. Neegaard

55-åring er fanget i milliongjeld resten av livet

Åge Lindgren vil stå i gjeld til kreditorene til han dør. For hver måned som går, øker gjelden.