• Her helles malingrester ned til forbrenningsanlegget til Returkraft på Langemyr. FOTO: Kristin Ellefsen

Her havner det farlige avfallet

Returkraft brenner spesialavfall sammen med restavfall ved sitt nye mottak. Likevel sier direktøren at det er viktig at husholdninger og bedrifter sorterer.