• Frank Håland har sluttet som konserndirektør i Agder Energi og gått til Partner Energy AS. Hovedmannen bak selskapet er skipsreder Atle Bergshaven. FOTO: Jon Anders Skau (arkiv)

Fra Agder Energi til Bergshav

Atle Bergshaven vil investere i det grønne skiftet. Blant de han har hentet til sitt nye Partner Energy AS, er Frank Håland fra Agder Energi.