Glencore Nikkelverk sett fra en knatt på Tinnheia. Nikkelverket anno 1910 er størst blant de sørlandske prosessindustribedriftene og står støtt i koronakrisen. Glencore Nikkelverk sett fra en knatt på Tinnheia. Nikkelverket anno 1910 er størst blant de sørlandske prosessindustribedriftene og står støtt i koronakrisen. Foto: Jacob J. Buchard (arkiv)

Slik preges hjørnesteinsbedriftene av koronakrisen