• Hun kan virke litt høy og butt, Risvik av Vardø. Men det kombinerte snurrevad- og linefartøyet på 70 fot, og til nesten 50 millioner kroner, representerer det aller mest moderne i fiskeribransjen. Og som reder Ellingsen sier: «Slik er båtene i dag». FOTO: Kjartan Bjelland

Skipslevering og ny optimisme på Gismerøya

Global Ocean Technology har levert et vidunder av en snurrevad- og linefiskebåt, og ganske snart står rigghavna på Gismerøya klar. Men det har kostet å komme så langt.