KRISTIANSAND: Fra tid til annen debatteres om den økende innvandringen til Norge er lønnsom eller ikke. Vel, her er et vektig innlegg: Noricom Språktjenester AS i Kristiansand, som leverer tolke— og translatørtjenester innen mer enn 150 språk til næringsliv og forvaltning, og følgelig er nært knyttet til innvandringen, er ikke lønnsomt. Det er superlønnsomt. De siste fem årene har denne bedriften med fem ansatte (men en armé på 3000-4000 deltidsinnleide tolker og translatører) i Skippergata prestert et samlet overskudd før skatt på over 27 millioner kroner.

Unormalt

— At det ble så mye i 2011, skyldes særlig fire-fem unormalt store oversettelsesoppdrag. Det blir neppe like mye i år, understreker Siren Røstad (43), eneeier og daglig leder gjennom etter hvert ganske mange år.

Røstad poengterer også at mye av årsaken til lønnsomheten ligger i effektiv administrasjon. Det takker hun spesialutviklet programvare fra Advali for.

Og dermed må denne artikkelen ta en muligens noe overraskende avstikker:

GJØR DET BRA: Siren Røstads selskap Noricom Språktjenester er blitt et helt lite seddeltrykkeri. Noe av Noricom-profitten har blåst nytt liv i Advali, det tidligere Digimaker. Foto: PRIVAT

Via Siren Invest AS eier nemlig Siren Røstad også 99,41 prosent av Advali AS – for mange av Fædrelandsvennens lesere kjent som Digimaker AS inntil finanskriseåret 2008. Det ekspansive programvareselskapet fra tidlig på 2000-tallet etablerte blant annet kontor i India, men måtte senere nedskalere kraftig grunnet manglende inntjening. Nå er det altså tilbake, denne gangen med bare en liten håndfull ansatte i samme kontorer som Noricom i Kristiansand, men med intet mindre enn 135 it-folk i Bangalore, India.— Og et solid, "fremførbart underskudd" som letter skattebyrden, Røstad?

— Det var ikke noe tema da jeg gikk inn og har ikke hatt betydning siden heller. Jeg var imponert over kvaliteten på Advalis produkter og ønsket å bidra til å hjelpe selskapet over kneika økonomisk. Det har da også gått bra; så langt i år tenker jeg Advali har omsatt for like mye som i hele 2011, opplyser Siren Røstad.

Solgt halvparten

Så legger hun til:

— I år har Siren Invest AS overtatt de siste aksjene i Advali AS også, men deretter er 50 prosent solgt til Robert Technology Invest AS.

Fædrelandsvennen iler straks til og forteller at Robert-en i Robert Technology Invest er Robert Kristiansen (40), sentral mann fra Digimakers vekst- og senere sammentrekningsperioder.

Advali AS
20112010
Inntekter26,819,6
Ord. avskrivninger0,61,7
Driftsresultat4,01,4
Resultat før skatt3,81,1
Anleggsmidler3,67,7
Omløpsmidler14,58,9
Egenkapital8,26,7
Langsiktig gjeld0,00,0
Kortsiktig gjeld9,89,9
Regnskapets info.nivå{numb}
Inntjening{smile}{smile}
Betalingsevne{smile}{sad}
Egenkapitalandel{smile}{smile}
(Alle tall i millioner kroner)
Advali AS
20112010
Inntekter26,819,6
Ord. avskrivninger0,61,7
Driftsresultat4,01,4
Resultat før skatt3,81,1
Anleggsmidler3,67,7
Omløpsmidler14,58,9
Egenkapital8,26,7
Langsiktig gjeld0,00,0
Kortsiktig gjeld9,89,9
Regnskapets info.nivå{numb}
Inntjening{smile}{smile}
Betalingsevne{smile}{sad}
Egenkapitalandel{smile}{smile}
(Alle tall i millioner kroner)