Vil bygge ny Nederland-ferje

foto
Flere aktører er pådrivere for en ny hydrogensatsing på Sørlandet. Fra venstre: Morten G. Aggvin (Norway Holland Lines), Trygve Hanssen (Elkem), Nils Gjelsten (Glencore Nikkelverk), Frode Kirkedam (Greenstat), Vidar Ose (Agder fylkeskommune) og Geir Haugum (Business Region Kristiansand). Foto: Kristin Ellefsen / Fædrelandsvennen