Jubelen stod i taket hos UiA i Grimstad fredag klokken 17. Et omfattende arbeid med søknaden om midler til et Senter for forskningsdrevet innovasjon hadde ført fram. I løpet av de neste åtte årene vanker det 200 millioner kroner til Node-rettet forskning. Her gir rektor Torunn Lauvdal og dekan Frank Reichert hverandre et "high five". Jubelen stod i taket hos UiA i Grimstad fredag klokken 17. Et omfattende arbeid med søknaden om midler til et Senter for forskningsdrevet innovasjon hadde ført fram. I løpet av de neste åtte årene vanker det 200 millioner kroner til Node-rettet forskning. Her gir rektor Torunn Lauvdal og dekan Frank Reichert hverandre et "high five". Foto: Reidar Kollstad

200 mill. til forskningsløft

Julaften kom tidlig i år for UiA, Node og vennene i akademia og næringsliv. Forskningsrådet leder an i et 200 millioner kroners spleiselag til Agders første Senter for forskningsdrevet innovasjon.

— Julaften kom tidlig i år! Dette er resultat av et svært teamarbeid og betyr enormt mye for universitetet, industrien og hele regionen. Nå kan vi utvikle den kompetansen vi trenger. Men skal julenissen virkelig ta seg selv på alvor, så ordner han også 20 millioner kroner til Sørlandslab på statsbudsjettet for 2015. Hvilket parti nissen er fra, vet jeg imidlertid ikke, sier en oppglødd rektor Torunn Lauvdal ved Universitetet i Agder.

Fredag klokken 17 satt hun, dekan Frank Reichert og andre sentrale personer og kikket intenst på en storskjerm hos UiA i Grimstad. Og sannelig kom den, jubelmeldingen de ventet på: Norges forskningsråd gir Sørlandet sitt første Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Konkret betyr det 200 millioner kroner over åtte år til å forske videre på fagfeltene som har gitt Node-bedriftenes verdensledende posisjon: hydraulikk, hiv-kompensering, robotteknologi, datahåndtering og sensorteknologi. Forskningsrådet bidrar selv med én halvpart, den andre kommer fra samarbeidspartnere i akademia og næringsliv (se faktaramme).

Anerkjennelse

— Dette er en anerkjennelse av både det gode samspillet mellom industrien og universitetet, og av vår akademiske kvalitet, sier rektor Lauvdal.

Hun sender en hilsen:

— Dekan Frank Reichert og hans medarbeidere ved Fakultet for teknologi og realfag har gjort en kjempejobb. Node har fått status som Global Centre of Expertice og SFI-en er på plass. Nå mangler bare Sørlandslab - disse tingene henger nemlig sammen! erklærer hun.

UiA Grimstad 00002.jpg Foto: Reidar Kollstad

Sjampisen klar

Nodes administrerende direktør Anne Grete Ellingsen måtte være i Oslo fredag, men Fædrelandsvennen snakket med henne torsdag kveld. Da våget hun ikke helt å tro på SFI-en.

— Men champagnen er innkjøpt. Innvilges søknaden virkelig, betyr det opprykk til eliteserien for UiA. Helt fantastisk! Og vi i Node hadde ikke klart å få status som «Global Centre of Expertice» - som én av kun to næringsklynger i Norge - uten det formidable arbeidet som er lagt ned i SFI-søknaden. Det dokumenterte vilje fra en rekke miljøer i landsdelen til å løfte store forskningsprosjekter sammen. En særlig takk til Frank Reichert og hans entusiasme! lød det fra Ellingsen torsdag.

Løftet videre

Frank Reichert lar seg ikke be to ganger når Fædrelandsvennen ber om en kommentar.

— Dette er en stor greie. Først løftet vi høyskolen til å bli universitet. Nå er vi på god vei til å løfte universitetet opp i forskningens toppklasse. Alle involverte har gjort en kjempeinnsats! fremholder dekanen.

Han legger til:

— Det vi gjør i denne regionen, er relevant for hele Norge. Det tok lang tid å få SFI-statusen på plass, men desto hyggeligere når det skjer. Samarbeidet mellom UiA og andre, tunge forskningsinstitusjoner har frembrakt et miljø innen Offshore Mechatronics som er aller best i klassen!

17 sentre

Slik lød Forskningsrådets beskrivelse av det UiA-ledede forskningsprosjektet «Center for Offshore Mechatronics» fredag:

«Senterets hovedmål er å utvikle neste generasjons systemer for automatiserte operasjoner og overvåkning av boresystemer. Teknologien vil kontrolleres fra landbaserte operasjonssentre og bidra til å redusere risikoen og kostnadene knyttet til offshore boreoperasjoner. Vertsinstitusjonen Universitetet i Agder samarbeider med forsknings­partnerne (...) (se listen i hovedartikkelens faktaramme, red.anm.)

Totalt får 17 sentre, fra Tromsø i Nord til Kristiansand og Grimstad i Sør, innvilget støtte på ca. 1,6 milliarder kroner. Den nye tildelingen utløser forskning for over 3 milliarder kroner de neste åtte årene. Totalt mottok Forskningsrådet 57 søknader fra hele landet.«

Vis fakta ↓
UiAs industripartnere i Senter for forskningsdrevet innovasjon: