Boliggjelden fortsetter å vokse – professor vil ha strengere låneregler

foto