• Ragnhild Qvale og barnebarnet Ingrid Mathea Qvale Nygård har tatt turen til Markens for et par timers julehandel, inkludert kafébesøk. FOTO: Kjartan Bjelland

I år juleshoppes det for 3,1 milliarder kroner på Sørlandet

Oljekrisen har rammet landsdelen hardt i 2015 og arbeidsledigheten stiger. Likevel handles det julegaver som aldri før.