Skal kartlegge arbeidslivet på Sørlandet

F.v. Bent Sigmund Olsen og Adriana Ruiz, begge prosjektmedarbeidere med arbeidsplass hos Vest-Agder fylkeskommune, deretter prosjektleder Merethe Ryen og til slutt Ingrid Michalsen. Hun er redaktør i Næringsforeningen og på deltids utlån til den store likestillings- og mangfoldsundersøkelsen som heter Prosjekt likestilt arbeidsliv. Foto: Reinertsen, Rune Øidne