KRISTIANSAND: Flott er hun blitt, Fullriggeren Sørlandet fra 1927. Først ble hun overhalt på Bredalsholmen i 2007-2005, deretter enda grundigere i Tyrkia 2012. Det trengtes. Nå er hun i topp form og burde holde fint fram til de neste klassingene i 2017 og 2023. Men det har kostet. Selv etter gode sponsorbidrag, var den langsiktige gjelden vokst til 50,5 millioner kroner ved utgangen av 2012. Og på tross av at gjelden er stiftelsens ansvar, har både Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune (suverent mest) stilt lånegarantier. De vil neppe like det om garantiansvaret utløses.

Stiftelsens daglige leder Per Filip Sommerstedt er fullt ut klar over situasjonen.

— Vi jobber systematisk med saken. Akkurat nå venter vi på et møte på høyt, politisk nivå. Målet er å få øket den årlige bevilgningen fra kulturdepartementet med to millioner kroner fra dagens nivå på 4,5 millioner. Da skal det gå, innleder Sommerstedt.

Så forteller han videre at for første gang har organisasjonene bak alle Norges tre skværriggere – Sørlandet, Christian Radich og Statsraad Lemkuhl – klart å koordinere fremstøtene mot offentlige myndigheter.

— Vi tre, sammen med Skibladner på Mjøsa, utgjør seilende – ikke bare flytende – kulturminner av uvurderlig betydning. Og i fjor ble vi tildelt 0,27 prosent av kulturbudsjettet! opplyser Per Filip Sommerstedt og virker noe opprørt.

— Tenk på hva som går av statlige midler til kulturbygg i Norge. To millioner er en dråpe i havet!

Styret Sommerstedt forholder seg til, består nå av Leif Oscar Olsen (leder), Arvid Grundekjøn, Kristian Skjelbred-Knudsen, Gro Wickstrøm, Karin Hodne, Odd Nordahl-Hansen, Halvard Aglen og Svein Kristian Haanes.

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet
20122011
Inntekter10,714,6
Ord. avskrivninger2,21,1
Driftsresultat1,1-1,1
Resultat før skatt0,0-1,6
Anleggsmidler54,021,9
Omløpsmidler8,75,7
Egenkapital9,79,7
Langsiktig gjeld50,513,5
Kortsiktig gjeld2,54,4
Regnskapets info.nivå{smile}
Inntjening{sad}{sad}
Betalingsevne{smile}{smile}
Egenkapitalandel{numb}{smile}
(Alle tall i millioner kroner)