Dette er Siem Commander, fotografert mens hun het Stril Commander. Dette skipet og Siem Challenger legges nå i kaldt opplag i Risør og ni sjøfolk mister jobbene sine. Dette er Siem Commander, fotografert mens hun het Stril Commander. Dette skipet og Siem Challenger legges nå i kaldt opplag i Risør og ni sjøfolk mister jobbene sine. Foto: BalticShipping.com

Ni må gå fra Siem-opererte skip