– Nå er min del av oppgaven sluttført og tiden er riktig for at en ny leder tar selskapet videre, sier MHWirths administrerende direktør Finn Amund Norbye. – Nå er min del av oppgaven sluttført og tiden er riktig for at en ny leder tar selskapet videre, sier MHWirths administrerende direktør Finn Amund Norbye. Foto: Kristin Ellefsen

MHWirth-sjef Finn Amund Norbye slutter

Administrerende direktør Finn Amund Norbye (58) i MHWirth har sagt opp og slutter til jul.