KRISTIANSAND: – Aase Marthe har det som skal til for å komplementere og lede vårt team. Dette er både med tanke på behovet for å sikre en nødvendig «restart» for reiselivsnæringene og for at Innovasjon Norge skal kunne bidra til langsiktig lønnsomt og bærekraftig norsk reiseliv, sier Elisabeth Svanholm Meyer, divisjonsdirektør i Innovasjon Norge i en pressemelding.

Hun etterfølger dermed Bente Bratland Holm som sluttet like etter nyttår.

Politisk rådgiver

Horrigmo er opprinnelig fra Vennesla, men har vært politiker i Kristiansand og statssekretær for Høyre i Erna Solbergs regjering. Først for Monica Mæland i Kommunal- og moderniseringsdepartementet . Deretter fra 24. januar 2020, i Kunnskapsdepartementet for Henrik Asheim.

Hun var også politisk rådgiver for Harald Furre da han var ordfører i Kristiansand.

– Horrigmo får ansvar for Innovasjon Norges reiselivsoppdrag. I tett samspill med reiselivsbedriftene er vår rolle å synliggjøre Norge som reisemål for utenlandske reisende. Vi skal også motivere til reiselyst. Gjennom lån og tilskudd skal vi bidra til utvikling, innovasjon og omstilling i bedriftene, skriver Innovasjon Norge i pressemeldingen.

Doktorgrad

Horrigmo har erfaring som strategisk beslutningstaker på lokalt og nasjonalt nivå.

– Som tidligere forsker og konsulent har hun analytisk erfaring og inngående innsikt i hvordan ulike næringsrettede virkemidler virker og spiller sammen. Hun har en ph.d. i statsvitenskap basert på en avhandling om kultur som regional og lokal utviklingsstrategi. Hun kjenner derfor kultur- og reiselivsnæringen godt, melder Innovasjon Norge.