Startet som avløser på nabogårdene - nå leder han et selskap som er verdt 300 millioner