I etterforskningsordren fra Oslo statsadvokatembeter står det:

– Det vises til høstens, og særlig de seneste dagers oppslag i mediene vedrørende folkevalgtes praktisering av Stortingets pendlerregelverk og uttalelser om at en eller flere folkevalgte har gitt feilaktige opplysninger om bosted, og derigjennom mottatt en uberettiget fordel/vinning ved at de er tildelt pendlerleilighet i Oslo på uriktig grunnlag.

Oslo statsadvokatembeter påpeker at det i løpet av høsten har kommet frem at minst seks navngitte stortingsrepresentanter kan ha praktisert regelverket feil. Hvilke stortingsrepresentanter de mener, presiseres ikke, men politiet er uansett ikke beordret til å etterforske spesifikke personer.

– Vi har ikke gitt ordre på konkret seks personer. Det er sakskomplekset som skal etterforskes. Ingen er siktet eller mistenkt herfra. Det blir opp til politiets etterforskning å avdekke om det har skjedd noe straffbart, og eventuelt i så fall hvem, sier statsadvokat Lars Erik Alfheim til VG.

Stortingspresidenten trekker seg

Like etter politiet sendte ut pressemeldingen om etterforskning, opplyste stortingspresident Eva Kristin Hansen at hun trekker seg som stortingspresident.

– Det har i kveld blitt kjent at Oslo politidistrikt er blitt bedt om å etterforske seks ikke navngitte stortingsrepresentanter etter oppslag i mediene. Jeg tar det for gitt at jeg er blant dem, opplyser Hansen til NTB.

Merk dog at politiet ikke er blitt bedt om å etterforske spesifikke personer.

Stortingets første visepresident Svein Harberg (H) trer inn som leder til ny stortingspresident er valgt.

Jeg kjenner ikke til at det er noen i mitt eget parti som er under etterforskning. Det er jo slik at vi har fått et varsel om at kjente navn skal etterforskes, men vi vet jo ikke hvem, sier han.

– Nødvendig å iverksette etterforskning

Statsadvokat Lars Erik Alfheim bekrefter til VG at beordringen om etterforskning er knyttet til høstens pendlersaker.

– Vi har bedt om at det blir åpnet etterforskning opp mot dette, uten at vi har gått konkret på navngitte personer, sier han.

– Det er på grunn av den situasjonen vi har kommet i at vi har funnet det nødvendig å iverksette etterforskning.

FØRSTEADVOKAT: Og embetsleder Lars Erik Alfheim i Oslo statsadvokatembeter. Foto: Berit Roald / NTB

I etterforskningsordren til politiet understreker Alfheim at etterforskningen skal gjennomføres så raskt som mulig slik at ingen unødig utsettes for mistanke eller ulempe.

Stortinget har ikke anmeldt saken på eget initiativ, ifølge pressemeldingen.