Vil konkurrere mot Russland og Baltikum med anlegg til 25 millioner

foto