– Jeg er godt fornøyd med den underliggende driften, sier Agder Energis konsernsjef Steffen Syvertsen. Overskuddet etter skatt i første kvartal 2021 ble 403 millioner kroner. – Jeg er godt fornøyd med den underliggende driften, sier Agder Energis konsernsjef Steffen Syvertsen. Overskuddet etter skatt i første kvartal 2021 ble 403 millioner kroner. Foto: Kjartan Bjelland (arkiv)

Solid framgang for Agder Energi