Kranskipet Uglen ligger innerst i dokka på Voie og har prioritet; intet vann slipper inn, og intet annet skip ut, før femårsklassingen hennes er unnagjort. Etter planen skal  det ta ni dager. Akter for henne ligger Hamen, som skal bli et sjømannsmuseum i Oslofjorden. Og ute langs kaia ligger Olympic Triton, som skal gjennom ymse oppgraderinger. Voie-siden er babord for Kyresundet, Andøya på styrbord. Kranskipet Uglen ligger innerst i dokka på Voie og har prioritet; intet vann slipper inn, og intet annet skip ut, før femårsklassingen hennes er unnagjort. Etter planen skal det ta ni dager. Akter for henne ligger Hamen, som skal bli et sjømannsmuseum i Oslofjorden. Og ute langs kaia ligger Olympic Triton, som skal gjennom ymse oppgraderinger. Voie-siden er babord for Kyresundet, Andøya på styrbord. Foto: Jacob J. Buchard

Uglen i dokka