Ved inngangen av mai lå prisen på Nordsjøolje på nesten 125 dollar fatet. Tirsdag ettermiddag ble et fat Nordsjøolje solgt for 99,32 dollar per fat.

Trenden har snudd.

  • Nordsjøen var langtfra tom

  • Forlenget norsk oljealder

— Oljeprisen har holdt seg robust lenge, men preges nå mer av Europa og USA i økonomiske vanskeligheter, mener oljeanalytiker hos Nordea Thina Saltvedt.

Saltvedt peker på at markedet også på tilbudssiden har vært stramt. Akkurat det er nå i ferd med å endre seg.

Libya og Russland i farta

Libya har meldt om at de vil øke produksjonen raskere enn det som var ventet.

— Tallene fra Libya er overraskende optimistisk, sier Saltvedt.

Russland har nylig åpnet en ny ledning som raskere vil forsyne Europa med råolje. Samtidig har landene endret skattesystemet en mer gunstig retning for oljebransjen.

— Meldingene fra Libya og Russland forteller markedene om økende tilbud. Etterspørselen følger ikke opp.

- Trenden kan vare

- Om ikke den økonomiske situasjonen i USA, Europa og Japan endrer seg, ser jeg ikke for meg at prisen spretter opp igjen. Dersom ikke uroligheter i Nord-Afrika eller Midtøsten blusser opp igjen og påvirker tilbudet da, presiserer Saltvedt.

Vi er også inne i en årstid med mindre oljeforbruk. Saltvedt nevner at behovet for olje naturlig øker noe når vinteren trer inn.

- Vil nekte for lave priser

- Kan oljeprisen gå enda lavere?

— Prisen kan fort gå under 90 dollar fatet og ned mot 85, men Opec-landene ville ikke godta noe lavere enn det.

Saltvedt mener at Opec, samarbeidsorganet for 12 oljeproduksjonsland, vil kutte i produksjonen om prisen går så lavt.