De som har lengst pendleravstand vil få større skattefradrag med dagens forslag til 2012-budsjettet. I dag får man den høye kilometersatsen på 1,50 kroner inntil 35.000 kjørte kilometer. Regjeringen vil heve dette, slik at alle som pendler inntil 50.000 kilometer pr. år, får bruke den høye satsen. Lav kilometersats, på 70 øre, vil gjelde fra 50.000 kilometer.

Regjeringen foreslår å redusere omregistreringsavgiften, spesielt for typiske næringskjøretøy.

Satsene reduseres med 44 prosent for tilhengere mv., 17 prosent for varebiler, lastebiler mv. og 5 prosent for andre kjøretøy. Samlet er dette en avgiftslettelse på om lag 185 millioner kroner påløpt og bokført i 2012. Regjeringen foreslår å øke grensene for skattefri kjøregodtgjørelse ved bruk av privat bil i jobb.

Satsene øker fra 3,65 til 3,90 kroner pr kilometer for reiser inntil 10.000 km årlig, og fra 3,00 til 3,25 kroner pr. kilometer for reiser utover dette. De nye satsene gjelder fra 1. januar 2012. ## Dyrere dieselbiler

Spekulasjonene har gått på om dieselbilene skulle rammes hardt av nye avgifter, både ved forhøyet dieselavgift og at NOx-utslipp — som er særlig høyt på nettopp dieselbiler - skulle inn i engangsavgiften.

Nå er det bekreftet i statsbudsjettet for 2012 at dieselbiler blir dyrere:

Det blir innført en egen NOx-komponent i engangsavgiften. Samtidig er det ingenting som tyder på endring av drivstoffavgiftene.

Litt billigere barnehage

Regjeringen foreslår å videreføre maksimalprisen på samme nominelle nivå som i 2011. Regner man inn prisstigningen ellers i samfunnet, betyr dette at barnehager som ligger på maksprisen, blir en prosent eller to billigere.

Maksimalgrensen på foreldrebetalingen for en heltidsplass i 2012 vil med dette utgjøre 2 330 kroner per måned og 25 630 kroner på årsbasis.

Dyrere å leie ut

I dag kan man leie ut mer enn halvparten av sin egne, heleide tomannsbolig, uten å betale skatt av det, så lenge man også bor i boligen selv. Regjeringen foreslår å endre dette, slik at tomannsboliger får samme regler som andre boliger.

Det betyr at de som eier en hel tomannsbolig, der de selv også bor, bare kan leie ut inntil halvparten - målt i utleieverdi - skattefritt. Dette vil tre i kraft fra nyttår.

Litt dyrere mat

Det var på forhånd lekket at merverdiavgiften - populært kalt moms - på matvarer skulle opp fra dagens nivå på 14 til 15 prosent.

For en handlekurv med matvarer til 1500 kroner, betyr dette at 195,65 kroner går til matmoms, mot tidligere 184,21 kroner.

Økningen vil for denne handlekurven altså utgjøre 11,44 kroner.

For de fleste andre varer og tjenester (unntatt blant annet kinobilletter og persontransport) er momssatsen 25 prosent.

Store sykdomsutgifter

Dersom Regjeringen får det som de vil, vil ordningen med å trekke fra store sykdomsutgifter fjernes. I Statsbudsjettet foreslår de å fase ut ordningen over tre år fra og med 2012. De frigjorte midlene skal brukes til å styrke eksisterende stønadsordninger, ifølge Regjeringen.

De utgiftene som tas ut av ordningen allerede fra 2012 er utgifter til tannhelse, bolig og transport.

Samtidig stenges ordningen for nye brukere.

— Dagens offentlige helse- og omsorgstilbud kan ikke sammenlignes med tilbudet da særfradraget ble innført på 1930-tallet. Når vi bruker av fellesskapets midler, bør innsatsen følge helsepolitiske prioriteringer. Vi vil derfor øke innsatsen for å gjøre det offentlige helsetilbudet enda bedre, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Andre endringer

Det maksimale fradraget for fagforeningskontingenten økes fra 3660 til 3750 kroner.

Regjeringen varsler skattelettelser til dem med lave lønnsinntekter ved å øke satsen i minstefradraget fra 36 til 38 prosent.

— Det kan stimulere deltidsarbeidende til å øke sine stillingsandeler, skriver Regjeringen.