• De seks arbeidsgiverne Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune, Stormberg, Fædrelandsvennen, Valle kommune og Kruse Smith svarer i denne saken på hvilken alkoholpolitikk de har. FOTO: Reidar Kollstad/Kjartan Bjelland (collage)

Alkoholpolitikk hos sørlandske arbeidsgivere

Vi har spurt seks arbeidsgivere i landsdelen om hva slags alkoholpolitikk de har i bedriften.