Sør-Norge opplever sin tredje vinter på rad med høye strømpriser, knyttet til energikrisen i Europa.

Inntil videre demper strømstøtten effekten for forbrukerne, men den skal etter planen fases ut fra 2025.

Flere eksperter tror at strømprisen har etablert seg på et nytt og høyere nivå.

Olav Johan Botnen er kraftanalytiker i Volt Power Analytics. Tidligere jobbet han i Volue Insight. Foto: Volue Insight

– Så lenge gassprisen tynger Europa, vil dette vedvare, sier analytiker Olav Johan Botnen i Volt Power Analytics, til E24.

Nye utenlandskabler bidrar til økt prissmitte til Sør-Norge fra de høye europeiske prisene. Og fremover er Norges strømforbruk ventet å øke, mens det bygges ut lite ny kraft.

Er vi inne i en ny normal for strømprisen?

– Det ser sånn ut, i alle fall i ett til to år fremover, inntil gassprisen avtar. Vinterprisene i Sør-Norge vil nok seile ned under en krone kilowattimen om tre års tid. Men bare så vidt under, sier Botnen.

– Det er veldig annerledes enn før?

– Vi kommer nok ikke tilbake til der vi var før med det første, med priser på 30–40 øre kilowattimen. Dette er fordi vi er tettere koblet til Europa enn før, sier han.

I Sør-Norge har snittprisen på strøm i november nå ligget på over én krone kilowattimen i tre år på rad. Før 2021 lå novemberprisene normalt på godt under det halve av dette.

Dette gjelder strømprisen utenom nettleie og avgifter. Strømstøtten er heller ikke talt med.

– En helt ny virkelighet

Også sjefanalytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo Nena venter høyere prisnivå i Sør-Norge fremover enn det som har vært vanlig.

– Det er en helt ny virkelighet. Dette handler om hva det profesjonelle markedet forventer av europeiske priser fremover, sier Seland til E24.

Han peker på Ukraina-krigen og globale hendelser som årsaker til at prisene holder seg oppe.

Sjefanalytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo Nena. Foto: Storm Geo Nena

Seland tror ikke at prisene skal tilbake på gamle nivåer på 30–40 øre kilowattimen.

– Sånn som verden ser ut nå skal man ikke forvente at prisene i Sør-Norge skal tilbake til gammel normal. Da må det en eller annen ytre hendelse til som endrer markedets forventninger.

Strømprisen i Sør-Norge er ifølge Seland ventet på rundt 70–95 øre kilowattimen i 2024 og 2025. For 2026 og 2027 er forventningen på rundt 70–80 øre kilowattimen.

Men dagens priser på godt over én krone kilowattimen vil først og fremst oppstå ved dårlig og kaldt vær, påpeker analytikeren.

– Ved ugunstige værforhold søker prisen i Sør-Norge opp mot europeisk nivå på rundt én krone kilowattimen, mens mildt vær normalt gir lavere priser, sier Seland.

NVE la nylig frem forventninger om dyr strøm til utpå 2030-tallet. DNV venter dyr strøm frem til 2035.

Strømprisene i Europa setter standarden for norske priser. Norske priser kan holde seg høye i årevis, tror eksperter. Dette er et gasskraftverk i tyske Duisburg, eid av Huettenwerke Krupp Mannesmann og drevet av RWE. Foto: INA FASSBENDER / AFP / NTB

Kan få økt import på sikt

De omstridte kraftkablene til utlandet har gitt større prissmitte til Sør-Norge enn forventet. Men over tid kan økende fornybarproduksjon i Europa endre bildet, tror Botnen.

– Norge ligger etter hvert an til å få nettoimport på disse kablene, kanskje rundt 2030, sier han.

Han mener at vannkraften i Norge må opprustes og få større effekt for å kunne takle prissvingningene. Men det kan bli mange flere timer med billig strømimport i fremtiden, tror han. Blant annet satser land som Storbritannia tungt på havvind.

– Kablene kan til syvende og sist bli en velsignelse for norske forbrukere, sier Botnen.

– Det er vanskelig

Blant dem som kan få problemer ved høyere strømpriser er aluminiumsindustrien, som må reforhandle sine kraftavtaler med jevne mellomrom. Alcoa er på jakt etter en ny avtale for smelteverket på Lista, som ifølge Montel står i fare for nedleggelse.

Ifølge energidirektør Ole Løfsnæs i Alcoa Norge er det ikke bra hvis strømprisene blir liggende på dagens nivåer i årene fremover.

– Da har ikke industrien mye i Norge å gjøre, sier han.

– Alcoa trenger en ny kraftavtale for Lista-verket, men på dagens nivåer er ikke det så lett å få til?

– Det er vanskelig å få inngått avtaler på konkurransedyktige vilkår nå, sier Løfsnæs.

– Kan det endre næringsstrukturen i Norge hvis priser rundt én krone kilowattimen blir vanlig?

– Hvis dette blir den nye normalen så blir det en utfordring for aluminiumsindustrien, og sikkert for mye annen industri, sier han.

Energidirektør Ole Løfsnæs i Alcoa Norge. Foto: Kjetil Malkenes Hovland, E24

– Den nye normalen

Energipolitisk rådgiver Linda Ørstavik Öberg i forbrukerorganisasjonen Huseierne tror på et høyere prisnivå fremover.

– Dette er den nye normalen, og er nok noe norske strømkunder må venne seg til, sier Öberg til E24.

– Men dette betyr også at vi må tenke mer langsiktig. Strømstøtten skal vare ut 2024. Utsiktene til en lang periode med dyr strøm betyr at vi må se på hva som skal erstatte strømstøtten, sier hun.

Hun opplever at diskusjonen om å kutte strømkablene er ferdig, og at de fleste skjønner at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å tjene penger på å selge strøm til utlandet.

– Men vi må også se på fordelingseffekten av høye priser. Vi forbrukere får flere kostnadsbomber enn strømprisen, som vann- og avløpsavgiften som vil øke kraftig fremover, sier hun.

Energipolitisk rådgiver Linda Ørstavik Öberg i Huseierne. Foto: Huseierne

Öberg peker på at staten, kraftselskapene og eierne tjener godt på strøm, mens forbrukerne må betale mer. Overskuddet bør komme alle til gode, mener hun.

– Vi må sikre at vi har aksept i folket rundt systemene våre, sier Öberg.

– Man kan enkelt lage permanente ordninger eller kampanjer rundt tiltak som varmepumper og etterisolering. Støtteordninger virket på oljekjeler og elbiler. Jeg tror mange forbrukere er klare til å bidra, men at de blir motløse når de må løse alt selv, sier hun.