– Det er ikke kjent nok hvor sterke kompetansemiljøene på Sørlandet er i ferd med å bli

foto