Ordrestrøm for Air Products

foto
F.v. forretningsdirektør Rune Damsgaard og salgssjefene Jan Rosted og Atle Hjemdal. Rørene de holder, inneholder tynne, hule fibre som er hovedpoenget i Air Products' teknologi: Inn kommer luft, ut går nitrogen som blant annet kan brukes til å hindre branner fra å oppstå. Foto: Kjartan Bjelland