Kraftfusjon: Kristiansand sier ja, Drammen er joker