Aida Bermudez (t.v.) er støperileder ved Alcoa Lista. Der er Grethe Hindersland (i midten) verksdirektør. De treffes hos Lill Hege Hals, leder drift ved bildelfabrikken Aludyne Norway. Aida Bermudez (t.v.) er støperileder ved Alcoa Lista. Der er Grethe Hindersland (i midten) verksdirektør. De treffes hos Lill Hege Hals, leder drift ved bildelfabrikken Aludyne Norway. Foto: Rune Øidne Reinertsen

– Kvinner velges ikke vekk. De simpelthen søker ikke!