• Alle som vil drive åpent og seriøst, skal få kjøre drosje, mener Konkurransetilsynet. FOTO: Grundseth Dag W

Konkurransetilsynet vil ha et fritt drosjemarked

Konkurransetilsynet vil ha slutt på prisregulering og løyver i drosjemarkedet. Men fri konkurranse kan gi dyrere taxiturer.