• Just IL-folk klare til henting av inntektsbringende panteflasker og -bokser i regi av gründerbedriften Hentepant AS. F.v. ved vinduet: Felix Sandve, Borgar Skrede-Holen, Ove Arstad, Audun Nybøen, Håkon Brunstad, Vegard Brunstad, Hedvig Skrede-Holen, Bror Skrede (leder av Just IL), Magnus Tobro Bergheim og Marius Husby Wilthil (kun beina er synlige). FOTO: Jacob Buchard

Testet gründerkonsept på Justvik

Det lille gründerselskapet Hentepant AS har utviklet et enkelt konsept for innsamling av panteflasker og -bokser, til inntekt for idrettslag og veldedige organisasjoner. Nylig var det utprøving på Justvik.