Representantskapets leder Julie Brodtkorb. Representantskapets leder Julie Brodtkorb. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Norges Banks repre­sentant­skap sender brev til Stortinget om Tangen-avtalen

Norges Banks representantskap sender brev til Stortinget om ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondssjef.

Det er et enstemmig representantskap som står bak beslutningen, bekrefter leder Julie Brodtkorb.

Hun understreker at deres mandat kun er å undersøke om ansettelsen følger bankens regler og retningslinjer, ikke mene noe om Tangen. Beslutningen var ikke spesielt vanskelig, mener hun.

– Vi har alltid gode diskusjoner i representantskapet. Vi har naturlig nok hatt diskusjoner i denne saken, men det er et enstemmig representantskap som står bak brevet som nå sendes, sier hun.

Innholdet i brevet er ikke kjent, men vil bli offentliggjort torsdag ettermiddag.

– Mistillit

Det har vært mye oppstyr rundt ansettelsen av hedgefondmilliardæren Nicolai Tangen som ny oljefondssjef. Et hovedtema er om det kan være interessekonflikter knyttet til eierskapet hans i AKO-selskapene og om ordningen med mellommenn i såkalt blind trust er tilstrekkelig til å skape den nødvendige distanse.

Professor Kjell Gunnar Salvanes sier til VG at brevet til Stortinget er en ren mistillitserklæring til sentralbanksjef Øystein Olsen, som var ansvarlig for ansettelsen.

– Det kan ikke sees på som noe annet enn en ren mistillit til sentralbanksjef Øystein Olsen og hovedstyret fra bankens kontrollorgan.

– Det er oppsiktsvekkende at man etter tre runder med spørsmål og svar mellom hovedstyret og representantskapet ikke har greid å finne en løsning som kontrollørene er fornøyd med, sier Salvanes, som er professor ved Norges Handelshøyskole.

Første gang

Representantskapet skal føre tilsyn med driften i Norges Bank på vegne av Stortinget, men har ikke noen vedtaksmulighet. Dersom de mener det er kritikkverdige forhold som må ses nærmere på, kan de sende Stortinget et eget brev om saken. Det har aldri tidligere skjedd.

– Vi har funnet at denne saken er av en sånn karakter at det er unaturlig å vente et år med å rapportere, sier Brodtkorb.

Tangen skal etter planen starte i jobben 1. september, men først skal etter alt å dømme finanskomiteen på Stortinget se på saken.

– Ikke fredet

SV-leder Audun Lysbakken sier det er svært bra at saken går til Stortinget. Han mener hovedstyret burde ventet med å fullføre ansettelsen til representantskapet hadde behandlet saken.

– For SV er ansettelsen av Tangen ikke fredet, det avgjørende for oss er at alle interessekonflikter må være løst og at sjefen for fondet skal framstå med en klar holdning mot skatteparadis, sier Lysbakken.

Stortingets vårsesjon avsluttes neste fredag, og finanspolitikerne må trolig ta i bruk sommerferien for å behandle saken. Det er ikke noe problem, ifølge Senterpartiets finanspolitiske talsmann Sigbjørn Gjelsvik.

– Det er fullt mulig for finanskomiteen å behandle et slikt spørsmål før Tangen tiltrer, og det er også mulig å sette et stortingsmøte hvis det er nødvendig, sa han til NTB før representantskapets beslutning var klar.

Høring?

Gjelsvik ser for seg at det mest naturlige er om finanskomiteen holder en høring om saken.

– Det vil være viktig for oss å innhente dokumentasjon. Jeg mener det vil være relevant å høre både sentralbanksjefen og finansministeren. Kanskje også ledelsen i oljefondet, og det kan også være klokt å innhente eksterne eksperter som kan belyse spørsmål, sa Gjelsvik.

KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan sier det er nødvendig at både Stortinget og befolkningen kan ha tillit til prosessen rundt ansettelsen av Tangen.

– Når representantskapet når sender et brev, understreker det alvoret i saken. Jeg ser fram til å bidra til at saken får en grundig behandling som gjenspeiler dens alvor, sier Grøvan.

Oppdateres.

Nicolai Tangen, opprinnelig fra Kristiansand, skal etter planen tiltre som sjef for oljefondet i høst. Foto: Håkon Mosvold Larsen