KRISTIANSAND: – Vindmøller er i en kapitalkrevende bransje med små marginer, men vi forventer å tjene penger etter hvert. Det vil imidlertid ta lengre tid enn antatt da Statkraft og Agder Energi i 2008 etablere selskapet, sier administrerende direktør Anders Gaudestad i SAE Vind.

SAE Vind, der Agder Energi har en eierandel på 38 prosent, vil trolig ikke tjene penger før i 2016. I fjor fikk vindmølleselskapet et negativt resultat på 34,7 millioner kroner.

Vindmølleselskapet med hovedkontor i Kristiansand hadde i fjor skarve 600.000 kroner i inntekter. Fjorårets underskudd på nesten 35 millioner kroner var likevel adskillig bedre enn året før, da resultatet ble minus 61 millioner. Anders Gaudestad tror at selskapet om fem år vil ha milliardomsetning og oppnå et positivt resultat. Han viser til at vindparken vil produsere i over 20 år og bidra til et langvarig positivt resultat. Først står imidlertid enorme investeringer for tur. Et enkelt vindkraftprosjekt kan fort koste én milliard kroner å realisere.

Tidkrevende

Anders Gaudestad sier det er tre hovedårsaker til at det tar så langt tid før SAE Vind begynner å tjene penger. For det første har konsesjonsbehandlingen av vindkraftprosjektene vært både tids— og kostnadskrevende. Det tok videre lang tid å få på plass de statlige støtteordningene. Ellers opplever bransjen i dag lave strømpriser og en generell uro i markedet.

I 2009 hadde SAE Vind 29 vindmølleprosjekter under utredning, men i dag er antallet mer enn halvert til 14. "Hitra 2" i Sør-Trøndelag er det eneste som har fått endelig konsesjon, men før byggestart må det det gjøres en del nettforsterkninger i området.

"Kvinesheia" som er planlagt i Kvinesdal og delvis i Lyngdal, er ett av fem SAE Vind-prosjekter som NVE har gitt konsesjon til, men som alle er påklaget inn for Olje- og energidepartementet. Dersom også departementet gir grønt lys, forventer SAE Vind å kunne starte byggingen av de opptil 26 turbinene (vindmøller) på Kvinesheia i 2014. – Vi følger vår strategi, har gjort våre prioriteringer og sitter igjen med de antatt mest lønnsomme prosjektene, og som har størst sjanser for å få konsesjon, sier Anders Gaudestad.

Ambisiøs målsetting

Selv om eierne, Statkraft og Agder Energi, begge har egne vindmølleparker i drift, har SAE Vind ennå ikke kommet i gang med egen vindkraftproduksjon. Selskapet har som målsetting å produsere 1500 MW eller tilsvarende strømforbruket til 200.000 husstander innen 2020. – Dette er en ambisiøs målsetting, men den står ennå fast. Det innebærer imidlertid at vi må kjøpe andre eller utvikle flere vindmølleprosjekter enn de 14 vi per i dag har fått eller søkt konsesjon eller sendt melding for, sier Anders Gaudestad.