• — Norske arbeidsplasser kan rammes

Det globale børsfallet har ført til fallende råvarepriser, og oljeprisen ligger i øyeblikket på like over 103 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 120 dollar i juli.

Økonomiprofessor Frode Steen ved Norges Handelshøyskole sier det er en klar kobling mellom oljepris og bensinpris.

— Bensinprisen blir påvirket av oljeprisen. Internasjonale studier viser imidlertid at det tar litt lenger tid før prisen justeres når oljeprisen går ned enn når den går opp, sier Steen.

Bensinprisen på vei ned

Pressetalsmann i Statoil Knut Hansen bekrefter at bensinprisen i Norge er på vei nedover.

- Den veiledende bensinprisen ble satt ned 10 øre den 8 august, og i morgen vil den settes ned ytterligere ti øre til 14,28 kroner for bensin og 13,27 kroner for diesel. Dette er som følge av at de internasjonale produktprisene for olje faller, sier han til Aftenposten.no.

Hansen legger til at de internasjonale produktprisene påvirkes av oljeprisen, men også av forholdet mellom tilbud og etterspørsel.

Statoil følger de internasjonale produktprisene fra dag til dag.

Mindre etterspørsel

Oljeanalytiker i Nordea Markets, Thina Saltvedt sier frykt og panikk også preger oljemarkedet.

- Vi ser at prisene begynte å falle på tirsdag og onsdag forrige uke på grunn av problemene i den amerikanske økonomien. USA er verdens største forbruker av olje, men en markedsandel på 20 prosent. Derfor er markedene utrolige, seir hun til Aftenposten.no

Saltvedt legger til at etterspørselen etter olje har vært noe svakere i USA i det siste.

— Dette viser tilbakegangen i den amerikanske økonomien. Det er høy arbeidsledighet, sier hun.

Oljeanalytikeren tror imidlertid vi vil se at prisene går litt opp igjen når panikken har lagt seg.

— Men jeg tror prisene vil holde seg litt lavere enn hva de har vært en periode fremover. Det vil ta tid før vi kommer tilbake til 115 dollar fatet, sier Saltvedt.

Vil fortsette å falle

Oljeanalytikerne i Nordea venter at oljeprisen vil fortsette å falle i tiden som kommer. Det innebærer færre penger til oljefondet, men situasjonen er langt ifra dramatisk for Norges del.

— Vi tror oljeprisen vil fortsette å falle noe og vil vurdere nye prognoser, sier senioranalytiker Bjørnar Tonhaugen i Nordea til NTB.

— Oljeprisen ligger fremdeles betydelig høyere enn anslagene i statsbudsjettet. En oljepris på 100 dollar er historisk sett høy og noe Norge vil kunne leve meget godt med, sier Tonhaugen.

Hittil i år har oljeprisen ligget på 112 dollar fatet i gjennomsnitt. I statsbudsjettet var anslaget 89 dollar fatet. Det ble riktignok oppjustert til 105 dollar i revidert nasjonalbudsjett, men regjeringen vil ikke slite med å få budsjettene i balanse av den grunn.