F.v. Stian L. Ordahl fra PwCs advokatvirksomhet på Sørlandet, som handler om forretningsjus. Deretter Audun Finnestad, som leder konsulentvirksomheten, og Reidar Henriksen fra revisjonsvirksomheten og som samtidig er konsernets fremste mann i landsdelen. For ordens skyld: Alle tre har partnerstatus. F.v. Stian L. Ordahl fra PwCs advokatvirksomhet på Sørlandet, som handler om forretningsjus. Deretter Audun Finnestad, som leder konsulentvirksomheten, og Reidar Henriksen fra revisjonsvirksomheten og som samtidig er konsernets fremste mann i landsdelen. For ordens skyld: Alle tre har partnerstatus. Foto: Kristin Ellefsen

– Mange får prøve seg. Noen finner seg til rette og trives, andre velger annerledes