Finanstoppmøtet i Washington denne helgen krever dristige grep for å styrke den ujevne og skjøre oppgangen i verdensøkonomien.

Samtidig blir det fastslått at arbeidsledigheten i verden er uakseptabel høy.

Veksten nedjustert

Finansministre og sentralbanksjefer fra de 188 medlemslandene i Det internasjonale pengefondet (IMF) er denne helgen samlet til årsmøte i tvillingorganisasjonene IMF og Verdensbanken i den amerikanske hovedstaden.

IMF nedjuserte tidligere i uken sine anslag for veksten i verdensøkonomien fra 3,4 prosent til 3,3 prosent i år. Det er tredje gangen i år at IMF nedjusterer disse vekstanslagene.

Uro på børsene

Faren for en ny globale økonomisk nedtur har preget debattene og samtalene under toppmøtet i Washington.

Usikkerheten om utsiktene for verdensøkonomien senket fredag verdens børser til det laveste nivå på to år.

Oljeprisen falt til under 90 dollar fatet for første gang siden i fjor sommer.

"Vekst, vekst, vekst"

Fokus og topprioritet må nå være på å sikre veksten, heter det i en uttalelse fra styringskomitéen for IMF som ble vedtatt lørdag.

De fleste land i verden sliter fortsatt med ettervirkningene av den globale finanskrisen i 2007-09. Verdens sentralbanker har i årene etterpå pumpet tusenvis av milliarder kroner inn i den skakkjørte økonomien i et forsøk på få næringslivet til investere mer og forbrukerne til å bruke mer penger. Ifølge oppskriften skal dette skape mer økonomisk aktivitet og dermed flere nye arbeidsplasser for å få ned den rekordhøye arbeidsledigheten.

Hittil har pengebruken ikke gitt de tilsiktede resultater.

Eurolandene bekymrer

Den største bekymringen er utviklingen i Europa, ifølge IMF.

Økonomien i eurolandene i EU har stagnert og flere av landene er på vei en ny økonomisk nedgangsperiode.

Under møtet i Washington forsøkte sjefen for eurolandenes sentralbank (ESB), italieneren Mario Draghi, å dempe uroen. Det eurolandene opplever er en forsinkelse, ikke slutten på en ny oppgang, sa han, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Japan sliter

Men også Japan sliter og i USA er den nye oppgangen for svak til å skape ny inntektsvekst, fastslår IMF.

IMF-komitéen ber medlemsstatene sørge for at veksten ikke blir kvalt ved å stramme inn for mye i budsjettene.

Pengefondets styringskomité oppfordrer også sentralbankene til å være forsiktige når de skal kommunisere endringer i pengepolitikken for å unngå sjokkvirkninger i de internasjonale finansmarkedene.

Advarer USA

Uten å peke på noen spesiell, synes advarselen å være rettet mot den amerikanske sentralbanken Federal Reserve, skriver Reuters.

USAs nye sentralbanksjef Janet Yellen har varslet at sentralbanken senere denne måneden kommer til å avvikle den ekstraordinære ordningen med å kjøpe opp verdipapirer i kapitalmarkedene.

Dette kalles kvantitative lettelser i pengepolitikken og blir populært omtalt som å sette i gang seddelpressen for å trykke mer penger.

Renteøkning

Yellen har også antydet at Federal Reserve er innstilt på å øke rentene gradvis fra rundt midten av neste år.

Da sentralbanken antydet det samme for ett år siden, skapte det stor uro i finansmarkedene. Denne gangen håper Yellen åpenbart å varsle en omlegging av pengepolitikken i god tid.

Den amerikanske styringsrenten har vært holdt på rekordlave 0-0,25 prosent siden den globale finanskrisen i 2009 utløste den største økonomiske nedturen i de vestlige landene siden den annen verdenskrig.