De ble født da Internett.com

De ble født samme år som Internett-revolusjonen. Neste år blir generasjon-94 voksne. De vil revolusjonere arbeidslivet.