• Brente seg på alpepenger

  • — Skaff deg en mann

  • Spår lave renter lenge

Bonden ville ha bedre avkastning på sparepengene, og bebreider banken for at han tapte 3,5 millioner på valutaspekulasjon, skriver .

Nå må Sparebanken Sogn og Fjordane møte kunden i retten.

— Dette er en trist og tragisk historie. Han var i utgangspunktet villig til å ta en viss risiko for å få avkastning på sparepengene sine, men her har banken gått ut over alle grenser. Resultatet er et tap på rundt 3,4 millioner kroner for klienten min, sier advokat Thor Bendik Berg til avisen.

I tillegg hadde klienten et valutalån der han krever erstatning på en halv million kroner, etter tap han mener banken må stå ansvarlig for.

Ønsket avkastning

Det var i 2005 at mannen i 50-årene kontaktet son lokale filial av Sparebanken Sogn og Fjordane, hvor han hadde vært kunde i mer enn 30 år. På konto hadde han rundt én million oppsparte kroner, som han ønsket råd om hvordan han eventuelt kunne få bedre avkastning på.

— Banken foreslo at han skulle satse på såkalt terminhandel med valuta - en høyrisikoaktivitet, sier Berg.

- Ikke nok med det, uoppfordret tilbød banken ham en ramme på ti millioner som det kunne spekuleres for. Dette på grunnlag av én million i egenkapital, samt pant i hus, driftsbygninger og gård.

Ifølge advokaten, var kundens utgangspunkt at bare egenkapitalen skulle settes på spill, og at banken skulle sørge for at engasjementet ble avsluttet i god tid før tapet var så stort.

Stoppet først i 2009

I 2008 kom den sterke uroen i verdens finans- og valutamarkeder, og det hele raste.

— Min klient rakk å få et totalt tap på rundt 3,5 millioner kroner før banken reagerte, sier Thor Bendik Berg.

- De manglet lenge konsesjon for denne type aktivitet, og det viste seg å være så som så med kompetansen. For det er jo utgangspunktet som er ille: Bør en bank råde amatører til å satse på valutaspekulasjon, og i såfall i hvilket omfang? Hvilke kredittvurderinger gjorde de? Ti millioner kroner er åpenbart utenfor vanlige folks økonomiske bæreevne. Og min klient trodde han bare gamblet med sparepengene sine.

Ifølge advokaten kom de store tapene ut over høsten 2008. Ikke før ut i 2009 reagerte banken, og fikk avsluttet kundens engasjement. Da var altså hele sparemillionen, pluss to og en halv ekstra gått tapt.

-Ikke egen pc

Sparebanken Sogn og Fjordane hadde i 2005, da de rådet kunden sin til å starte, ikke konsesjon til å drive slik valutahandel. Derfor skal banken ha brukt DnB som partner. Først på slutten av 2007 fikk Sparebanken Sogn og Fjordane egen konsesjon fra Kredittilsynet.

— Jeg har krevd å få ut all intern dokumentasjon på avtaler, vurderinger, og forholdet til DnB i denne saken. Hva fortalte de egentlig min klient om risikoen? Det vil vi ha svar på. Det skrekkscenarioet som kom var han i hvert fall ikke forberedt på, sier Berg.

Hva med hans eget ansvar oppe i dette?

— Han var jo med på beslutningen om å gjøre dette. Men han var ikke klar over omfanget og risikoen, og han ante ikke at banken skulle påføre ham så store tap. Han fikk konkrete råd, og fulgte disse. Slik valutahandel er kompliserte saker, og han kunne lite eller ingenting om det. Han hadde ikke engang egen pc, sier Berg.

Avviser kravet

Advokat i Sparebanken Sogn og Fjordane, Asbjørn Nordstrand Løvik, ønsker ikke å gå inn i detaljene i saken før rettsforhandlingene.

- Men helt overordnet kan jeg si at vi mener det ikke finnes grunnlag for kravet som er rettet mot oss. Vi mener kunden selv er ansvarlig for de tapene han gjorde på disse investeringene. Vi vil legge ned påstand om full frifinnelse. Resten av detaljene får vente til rettssaken starter, sier Nordstrand Løvik.

Rettssaken starter i Fjordane tingrett 5. september, og det er satt av fem dager til forhandlingene.