KRISTIANSAND : — Vi vil fortsette puben, sier styreleder Tor E. Marthinsen (61) i Leopold Eiendom AS.

Selskapet har over fem millioner kroner i gjeld, og kjellereiendommen i Vestre Strandgate er begjært tvangssolgt.

Eiendomsmegler Tore Stray har lagt stedet ut for salg for 3,5 millioner kroner.

Gjennom 26 år

De siste 26 årene har Leopold Musikkpub holdt til i kjellerlokalene i Vestre Strandgate 36. Med 18-års aldersgrense har puben vært et samlingssted for den yngre garden i byen.

— Det er et spesielt lokale, uten vinduer. Men alt kan kan selges, det er bare snakk om rett pris. Lokalet er egnet for driften den har i dag, sier Tore Stray.

Bak puben står to selskaper, Leopold Eiendom og Leopold drift. Begge er eiet av de samme investorene. Tor E. Marthinsen i Skien er styreleder i begge.

— Vi har stor gjeld fra kjøpet av eiendommen, og driften har gitt lite de siste årene. Dessuten er vi pålagt store utgifter med ombygging, sier Marthinsen.

Eiere

Det foreligger ikke godkjente regnskaper verken fra drifts- eller eiendomsselskapet for 2011. Regnskapet fra 2010 viser at inntektene utelukkende består av leieinntekter fra puben. Disse har gått ned fra 750.000 kroner til 600.000 kroner fra 2008. Driftskostnadene har økt, og selskapet hadde over fem millioner kroner i gjeld ved utgangen av 2010. Egenkapitalen er tapt. I årsberetningen heter det fra styret at man finner grunn til tro på fortsatt drift, etter at leietakeren Leopold Drift er tilført ekstra midler.

Leopold eiendom er tilført rundt 3 millioner kroner i konvertering av gjeld til aksjer, og Marthinsen sier en emisjon og omstrukturering vil tilføre driften mer muskler.

Kjent psykolog

Marthinsen eier store deler av begge selskapene gjennom Investingsselskapet AS, som det heller ikke foreligger godkjente regnskaper for 2011. Psykosomatisk institutt Telemark AS like stor eier med 34 prosent av selskapet. Bak selskapet står Erik Wærnes, psykologen som i 2005 ble diskreditert, etter å ha diagnostisert mange løsemiddelskadde som psykisk psyke.

Det foreligger heller ikke godkjent regnskap for 2011 for Wærnes' institutt.