• Forslaget om å legge ny E 39 lenger inn i landet på strekningen Mandal til Lyngdal har gjort veiprosjektet samfunnsøkonomisk lønnsomt. Her fra Skoftelandsbroa tre kilometer nord for Vigeland i Lindesnes, som vil bli Norges høyeste bro når den står ferdig. FOTO: Cowi / Nye Veier

Har blitt lønnsomt å bygge ny E 39 til Lyngdal

For ett år siden var både ny E 18 mellom Arendal og Tvedestrand og ny E 39 mellom Kristiansand og Lyngdal samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Nå ligger begge to på plussiden.