Norske inves­torers Vacci­body-aksjer til værs etter ny avtale