Usikker på om medlemmene sier ja til avtale. Kan bli ny streik i SAS.