– I dag har vi orientert medlemmene våre om prosessen med SAS-ledelsen helt fra forhandlingene startet i november i fjor og fram til vi gikk ut i streik på mandag, sier Roger Klokset, leder for SAS-flygerne i Norge, til NTB etter et møte tirsdag.

– Vi har forklart prosessen, hva vi har lagt på bordet og hva vi har krevd i retur. Det går på at ledelsen skal følge forpliktelsene i tariffavtalen vår. Vi har også forklart hvor langt vi har vært villig til å gå, sier han videre.

Bakteppet er streiken som brøt ut mandag etter at det ble brudd i meklingen mellom SAS-ledelsen og pilotene.

Kjernen i konflikten er opprettelsen av to bemanningsselskaper. Da pandemien rammet, mistet rundt 560 piloter jobben. Samtidig ble datterselskapene SAS Link og SAS Connect opprettet.

Pilotforeningen ønsker en forsikring om at deres medlemmer får de nye jobbene.

Konkursbeskyttelse

Klokset sier at SAS-pilotene blant annet har vært villig til å gå 5 prosent ned i lønn, øke arbeidstiden fra 47,5 timer i uken til 60 timer, samt endringer i turnusen i sommer- og vintersesongene.

Han mener at ledelsen har trenert og strukket forhandlinger og mekling helt fra november i fjor, uten noensinne å ha en intensjon om å ville inngå en avtale med SAS-pilotene.

Tirsdag søkte SAS-ledelsen om konkursbeskyttelse i USA, såkalt chapter 11. Det er en juridisk prosess for finansiell omstrukturering under tilsyn av en amerikansk, føderal domstol.

Aldri fornøyd

Klokset mener ledelsens strategi hele tiden har vært å presse på pilotenes krav helt til det ble streik, slik at de kunne hente kontanter inn i selskapet gjennom en chapter 11-begjæring.

– Ledelsen endrer hele tiden de kravene de stiller til oss. Når vi har gitt og gitt, så kommer de tilbake og sier til oss at det ikke er nok. De vil hele tiden at vi skal gi mer, men de gir ikke noe til oss, sier Klokset.

– Ledelsen har aldri lagt fram et tilbud til oss. Vi har hele tiden måttet legge fram hva vi vil kreve og hva vi er villig til å ofre, sier han videre.

Derfor mener Klokset at ledelsen har brukt pilotene som en brekkstang inn i en konkursbeskyttelse, og han sier at dette forsterker pilotenes inntrykk av at dette er en villet streik fra ledelsens side – for å skape en syndebukk.

Sterk streikevilje

Klokset forteller at samtlige deltakere på møtet viste unison støtte til forhandlingsledernes beslutning om å gå ut i streik.

– Streikeviljen blant våre medlemmer er maksimal og kan ikke bli større. Vi bruker streik som siste utvei fordi vi ikke har andre muligheter, sier han.

SAS-pilotene er villig til å stå i streiken «så lenge som nødvendig», ifølge Klokset.

900 SAS-piloter gikk mandag ut i streik. Siden SAS-streiken begynte mandag 5. juli har 340 flygninger blitt kansellert, ifølge Avinor.